Privacybeleid & disclaimer Streeckerij de Betuwe

Streeckerij de Betuwe is onderdeel van het bedrijf Betuwe Kers BV en hanteert een strict privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In een privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren. In onderstaande privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met gegevens van relaties.

Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren op website, bezoeken aan het bedrijf en evenementen, en andere manieren worden vrijwillig verkregen en opgeslagen in een relatiebeheersysteem.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze relaties te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen op gebied van fruitteelt, sortering en verkoop
  • over nieuwe producten en diensten van Betuwe Kers BV
  • voor marktonderzoek

Telecommunicatiewet

Betuwe Kers BV conformeert zich aan de Telecommunicatiewetgeving in Nederland. Betuwe Kers BV bevestigt hierbij dat zij op een correcte wijze met persoonsgegevens omgaat in het electronische, telefonische en postale berichtenverkeer, alsmede bij de acquisitiewerkzaamheden. Meer informatie over de Telecommunicatiewetgeving is te vinden op Opta.nl.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem van Betuwe Kers BV. Dit systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Website & Cookies

We willen graag dat mensen die de website van Streeckerij de Betuwe bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer.Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Via cookies kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van de website van Streeckerij de Betuwe beter af te stemmen op wat u wilt. Als u onze website bezoekt, accepteert u cookies en deze blijven in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. U kunt ook via uw browser cookies uitschakelen. Het verwijderen van cookies of het niet toestaan van cookies kan het gebruik van de website en de diensten van Streeckerij de Betuwe beperken. Daarnaast plaatsen wij diverse social media functionaliteiten zoals sharen via Facebook, Twitter en LinkedIn ook cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze website en cookies verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Disclaimer

Alle inhoud welke door Betuwe Kers BV gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, e-mailings en alle overige uitingen.

Betuwe Kers BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of het tonen) van de verkregen informatie op deze website. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen die door Betuwe Kers BV zijn geproduceerd, worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Het beeldmerk van Betuwe Kers BV en Streeckerij de Betuwe is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen. Dit beeldmerk mag niet elders worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming.

Dit geldt ook voor alle foto’s, advertenties en ander uitingen op deze website. Foto’s zijn gemaakt door beroepsfotografen/vakmensen, zoals o.a. Iris Spaink, Neeltje van Triest en René van IJzendoorn. Voor gebruik van dit materiaal dient u zich te wenden tot Betuwe Kers BV.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover Streeckerij de Betuwe geen controle heeft. Fruitpartners Blom draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Betuwe Kers BV
Hooiweg 16-A
4158 LE DEIL

Email: info@betuwekers.nl

Wijzigen van deze disclaimer

Betuwe Kers BV houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.